KVÆLSTOFMÅLER AGROS TIL GYLLE

Agros kvælstofmåler til gylle.

Få udnyttet gyllens Ammonium/kvælstof optimalt vha. Agros kvælstofmåleren.

Kufferten indeholder reagens og soda til de første 40 målinger.

Kufferten fylder ikke mere end den kan være i førerhuset på traktoren.

Et virkeligt godt redskab til den miljøbevidste landmand, der vil udnytte gyllens Ammonium/kvælstof optimalt.

Ammonium er den ene af to kvælstofholdige ioner, der kan optages i planterne som kvælstofgødning. Den anden er Nitrat/Nitrogen

Man kan måle Total (Nitrogen) kvælstofindhold på kun Svine -og kvæg gylle vha. medfølgende skala i kufferten.

Man kan måle/se Ammoniumindholdet i både svine, -kvæg, -mink og Biogas-gylle direkte på manometeret.

N = Nitrogen (kvælstof)

SKU: 1588280515
4.500,00 kr.